Què fem

Les dades s’han convertit en un element decisori en moltes facetes de la nostra vida personal i professional, des de les compres electròniques fins a l’hora de triar una ruta per anar d’un lloc a un altre. Generem continuament dades però aquestes dades, sense control ni interpretació, són només, en el millor dels casos, soroll.

La Ciència de Dades vol donar resposta als reptes originats per la generació massiva de dades tant des del punt de vista tecnològic com científic i social. Tots els actors econòmics i també socials estan sotmesos, o s’hauran de sotmetre en un futur proper, a processos de transformació que els convertiran en organitzacions basades en dades (data-driven organizations). La conversió de les empreses és un procés llarg, complex, que requereix de diferents coneixements i capacitats. La ciència de dades, des dels seus aspectes més matemàtics i algorítmics fins als més metodològics, és un element clau en aquesta transformació.