Model predictiu de comportament de l'usuari

Repte

El problema que des del punt de vista de negoci es vol resoldre és generar leads de valor, a partir de trucades, mails, anuncis a la web, etc. que tinguin en compte l’estat de cada usuari en el seu customer journey. L’objectiu és determinar l’estat en què l’usuari es troba dins el procés de compra per aportar ofertes de valor i per atendre millor les seves necessitats.

Solució

Hem definit un model analític que té en compte els events temporals que representen les interaccions del client amb l’empresa, per tal que es pugui determinar en cada possible instant de temps quina és l’acció de marketing més adequada i quina és la probabilitat d’èxit de cada acció. Aquesta informació ha de permetre en una primera instància prendre una decisió informada per les dades als responsables d’iniciar les accions.

Articles relacionats

Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat.
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.


E-Learning i l'ús de les dades

cat. Consultoria
10.04.2018

Gràcies a les tecnologies emergents d’e-Learning, l’anàlisi de les dades ofereix als professionals del sector educatiu, uns avantatges amb la capacitat d’impactar i revolucionar en el futur la forma com analitzem i avaluem l’experiència de l’aprenentatge.


Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.