REPTE

En consonància amb la tendència global d’automatització de processos industrials, Alherpell ha identificat la necessitat d’automatitzar la inspecció visual de les pells que a dia d’avui es realitza a ull de la mà d’operadors experimentats i mitjançant la qual s’identifiquen els defectes presents a les pells per poder classificar-les segons la qualitat; l’objectiu tècnic del projecte és dissenyar i desenvolupar la màquina que classifiqui automàticament les pells, fent intervenir als operadors només en la col·locació i l’extracció de les pells.

SOLUCIÓ

Per assolir aquests objectius, Alherpell, comptant amb la col·laboració del grup de transferència de coneixement DataScience@UB, ha decidit dissenyar i prototipar una màquina que inclogui un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals; essent necessari un sistema de transport de les pells, el sistema mecànic de visió (càmera i controladora) i el desenvolupament de software intel·ligent de detecció de defectes.

IMPACTE

Aquesta automatització permetrà, d’una banda, augmentar la capacitat productiva dels magatzems de pells i, de l’altra, definir uns criteris de categorització extrapolables a altres agents de la cadena de valor, reduint així discrepàncies i, per tant, el nombre transaccions no fructíferes. Aquesta unificació de criteris es traduirà en una reducció dels recursos usats en el sector i en una disminució del transport de lots no acceptats i de les respectives emissions contaminants.

Articles relacionats

Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.


Anàlisi del comportament clients (Customer Journey Modelling)

cat. Projectes
16.11.2017

Una empresa del sector online ha generat un gran volum de dades que aporta un històric per a poder extraure informació dels clients i vol desenvolupar un model predictiu a partir del comportament dels usuaris. Aquest comportament inclou la seva navegació per la plataforma, les seves interaccions amb altres canals, els missatges a la comunitat, etc. L’objectiu final es poder donar un millor servei al client mitjançant la recomanació de productes en funció del moment específic del customer journey.

 


Model predictiu de diagnòstic de patologies biomecàniques

cat. Projectes
18.04.2017

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.