Optimitzar els preus d’un servei ofert al gran públic.

Repte:

Els gestors de serveis al gran públic tenen l’opció de dissenyar una política de preus adaptada a la demanda, però aquest disseny es realitza en la majoria de casos a partir de l’experiència personal de cada gestor. L’analítica de dades permet proporcionar al gestor una eina de disseny que té en compte l’històric del seu servei i també d’altres dades relacionades que poden anar des de la predicció meteorològica al calendari de festius.

Image

Solució:

El Grup DataScience@UB i l’empresa TÜV Rheinland han col·laborat en el disseny d’una eina de predicció de preus òptims per la prestació de serveis en l’àmbit de les Inspeccions Tècniques de Vehicles en els mercat on aquest servei està liberalitzat. Els algorismes desenvolupats, basats en un sistema de regressió, permeten als gestors dels serveis locals optimitzar la seva política de preus en base als seus resultats històrics i també en base als resultats de les estacions de servei de tot el país.

Image

Impacte :

La presa de decisions sobre una política de preus ha d’estar orientada a optimitzar el nombre de clients que decideixen optar pel nostre servei, però aquesta optimització no és possible si no es tenen en compte els factors que són rellevants en la presa de decisió del client. L’anàlisi de dades massives històriques proporciona una via per considerar, de forma automàtica, aquests factors i no dependre tant de la intuïció dels gestors.

Articles relacionats

Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat.
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.


E-Learning i l'ús de les dades

cat. Consultoria
10.04.2018

Gràcies a les tecnologies emergents d’e-Learning, l’anàlisi de les dades ofereix als professionals del sector educatiu, uns avantatges amb la capacitat d’impactar i revolucionar en el futur la forma com analitzem i avaluem l’experiència de l’aprenentatge.


Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.