Optimitzar els preus d’un servei ofert al gran públic.

Repte:

Els gestors de serveis al gran públic tenen l’opció de dissenyar una política de preus adaptada a la demanda, però aquest disseny es realitza en la majoria de casos a partir de l’experiència personal de cada gestor. L’analítica de dades permet proporcionar al gestor una eina de disseny que té en compte l’històric del seu servei i també d’altres dades relacionades que poden anar des de la predicció meteorològica al calendari de festius.

Image

Solució:

El Grup DataScience@UB i l’empresa TÜV Rheinland han col·laborat en el disseny d’una eina de predicció de preus òptims per la prestació de serveis en l’àmbit de les Inspeccions Tècniques de Vehicles en els mercat on aquest servei està liberalitzat. Els algorismes desenvolupats, basats en un sistema de regressió, permeten als gestors dels serveis locals optimitzar la seva política de preus en base als seus resultats històrics i també en base als resultats de les estacions de servei de tot el país.

Image

Impacte :

La presa de decisions sobre una política de preus ha d’estar orientada a optimitzar el nombre de clients que decideixen optar pel nostre servei, però aquesta optimització no és possible si no es tenen en compte els factors que són rellevants en la presa de decisió del client. L’anàlisi de dades massives històriques proporciona una via per considerar, de forma automàtica, aquests factors i no dependre tant de la intuïció dels gestors.

Articles relacionats

Model predictiu de diagnòstic de patologies biomecàniques

cat. Projectes
18.04.2017

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.


Mesura de col·laboració en organitzacions

cat. Consultoria
03.10.2016

Aquest projecte ha desenvolupat una eina que permet conèixer les diferents relacions existents entre membres d’una organització i les seves àrees de treball. L’anàlisi a nivell de grup permet tenir en temps real una diagnosi i adoptar accions de millora i agilitzar processos.


Model predictiu de la qualitat tècnica de les imatges.

cat. Projectes
26.09.2016

El cercadors d’imatges reben diàriament una gran quantitat d’imatges, però es un conjunt molt petit d’elles que tenen un impacte dins les xarxes. És clar, que l’estètica/bellesa així com la tècnica és un dels punt claus perquè la imatge tingui un impacte dins les xarxes i no passar desapercebuda. És per això, que el repte d’aquest projecte és el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi i estimació de la qualitat tècnica i estètica de les imatges.