Sistema expert d’interpretació automàtica de dades.

Repte

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.

Solució

El grup DataScience@UB, ha desenvolupat un model predictiu mitjançant algorismes avançats de regressió amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’encert en el diagnòstic de les proves realitzades. Aquest model permet a l’empresa disposar del coneixement generat durant molt de temps a partir de l’experiència acumulada per part dels professionals que han tractat centenars de casos. El model pot ser usat en diversos entorns i situacions: com a sistema de referència en el cas d’ampliació del negoci a través de franquícies, com a sistema de formació per a professionals novells, etc.

Impacte

El coneixement pràctic acumulat durant la pràctica d’una professió es un intangible d’alt valor que pot ser preservat en molts casos i especialment en aquells en que la pràctica professional té una component de digitalització alta. Les traces digitals de les avaluacions biomecàniques han estat suficients en aquest cas per fer un model d’ajuda a la presa de decisions que pot millorar la pràctica professional dels treballadors del centre i també obrir noves oportunitats de negoci.

Articles relacionats

Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat.
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.


E-Learning i l'ús de les dades

cat. Consultoria
10.04.2018

Gràcies a les tecnologies emergents d’e-Learning, l’anàlisi de les dades ofereix als professionals del sector educatiu, uns avantatges amb la capacitat d’impactar i revolucionar en el futur la forma com analitzem i avaluem l’experiència de l’aprenentatge.


Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.