Sistema expert d’interpretació automàtica de dades.

Repte

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.

Solució

El grup DataScience@UB, ha desenvolupat un model predictiu mitjançant algorismes avançats de regressió amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’encert en el diagnòstic de les proves realitzades. Aquest model permet a l’empresa disposar del coneixement generat durant molt de temps a partir de l’experiència acumulada per part dels professionals que han tractat centenars de casos. El model pot ser usat en diversos entorns i situacions: com a sistema de referència en el cas d’ampliació del negoci a través de franquícies, com a sistema de formació per a professionals novells, etc.

Impacte

El coneixement pràctic acumulat durant la pràctica d’una professió es un intangible d’alt valor que pot ser preservat en molts casos i especialment en aquells en que la pràctica professional té una component de digitalització alta. Les traces digitals de les avaluacions biomecàniques han estat suficients en aquest cas per fer un model d’ajuda a la presa de decisions que pot millorar la pràctica professional dels treballadors del centre i també obrir noves oportunitats de negoci.

Articles relacionats

Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.


Anàlisi del comportament clients (Customer Journey Modelling)

cat. Projectes
16.11.2017

Una empresa del sector online ha generat un gran volum de dades que aporta un històric per a poder extraure informació dels clients i vol desenvolupar un model predictiu a partir del comportament dels usuaris. Aquest comportament inclou la seva navegació per la plataforma, les seves interaccions amb altres canals, els missatges a la comunitat, etc. L’objectiu final es poder donar un millor servei al client mitjançant la recomanació de productes en funció del moment específic del customer journey.

 


Mesura de col·laboració en organitzacions

cat. Consultoria
03.10.2016

Aquest projecte ha desenvolupat una eina que permet conèixer les diferents relacions existents entre membres d’una organització i les seves àrees de treball. L’anàlisi a nivell de grup permet tenir en temps real una diagnosi i adoptar accions de millora i agilitzar processos.