Sistema expert d’interpretació automàtica de dades.

Repte

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.

Solució

El grup DataScience@UB, ha desenvolupat un model predictiu mitjançant algorismes avançats de regressió amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’encert en el diagnòstic de les proves realitzades. Aquest model permet a l’empresa disposar del coneixement generat durant molt de temps a partir de l’experiència acumulada per part dels professionals que han tractat centenars de casos. El model pot ser usat en diversos entorns i situacions: com a sistema de referència en el cas d’ampliació del negoci a través de franquícies, com a sistema de formació per a professionals novells, etc.

Impacte

El coneixement pràctic acumulat durant la pràctica d’una professió es un intangible d’alt valor que pot ser preservat en molts casos i especialment en aquells en que la pràctica professional té una component de digitalització alta. Les traces digitals de les avaluacions biomecàniques han estat suficients en aquest cas per fer un model d’ajuda a la presa de decisions que pot millorar la pràctica professional dels treballadors del centre i també obrir noves oportunitats de negoci.

Articles relacionats

Mesura de col·laboració en organitzacions

cat. Consultoria
03.10.2016

Aquest projecte ha desenvolupat una eina que permet conèixer les diferents relacions existents entre membres d’una organització i les seves àrees de treball. L’anàlisi a nivell de grup permet tenir en temps real una diagnosi i adoptar accions de millora i agilitzar processos.


Model predictiu de la qualitat tècnica de les imatges.

cat. Projectes
26.09.2016

El cercadors d’imatges reben diàriament una gran quantitat d’imatges, però es un conjunt molt petit d’elles que tenen un impacte dins les xarxes. És clar, que l’estètica/bellesa així com la tècnica és un dels punt claus perquè la imatge tingui un impacte dins les xarxes i no passar desapercebuda. És per això, que el repte d’aquest projecte és el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi i estimació de la qualitat tècnica i estètica de les imatges.


Model predictiu de preus.

cat. Consultoria
08.09.2016

El mercat de serveis d’inspecció de vehicles és un mercat que s’està adaptant ràpidament als efectes de la liberalització i la competència. Per aquest motiu, un dels objectius principals és donar al client un valor afegit a l’informe oficial d’inspecció del vehicle. La predicció de l’afluència de clients en funció del calendari d’una determinada estació de servei permet