Estimar la qualitat estètica de les imatges per tal de predir el seu impacte.

Repte:

El cercadors d’imatges reben diàriament una gran quantitat d’imatges, però és un conjunt molt petit d’elles que tenen un impacte dins les xarxes. És clar, que l’estètica/bellesa així com la tècnica és un dels punt claus perquè la imatge tingui un impacte dins les xarxes i no passar desapercebuda. És per això, que el repte d’aquest projecte és el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi i estimació de la qualitat tècnica i estètica de les imatges.

Solució:

Una empresa Internacional i el GDC de la UB estan col·laborant en el disseny d’un sistema capaç d’estimar el nivell estètic i tècnic d’una imatge. Aquest projecte, s’està portant a terme mitjançant l’ús de xarxes neuronals profundes (Deep Learning) i grans grans volums de dades amb etiquetes relacionades amb l’estètica.

Image

Impacte :

Companyies de publicitat i màrqueting, així com usuaris individuals estan en constant cerca de la millor imatge pel seus projecte. L’estimació automàtica de la qualitat de les imatges així com la predicció del seu impacte ens pot ajudar a la presa de decisions de màqueting així com en el valor econòmic de la imatge.

Articles relacionats

Model predictiu de diagnòstic de patologies biomecàniques

cat. Projectes
18.04.2017

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.


Mesura de col·laboració en organitzacions

cat. Consultoria
03.10.2016

Aquest projecte ha desenvolupat una eina que permet conèixer les diferents relacions existents entre membres d’una organització i les seves àrees de treball. L’anàlisi a nivell de grup permet tenir en temps real una diagnosi i adoptar accions de millora i agilitzar processos.


Model predictiu de preus.

cat. Consultoria
08.09.2016

El mercat de serveis d’inspecció de vehicles és un mercat que s’està adaptant ràpidament als efectes de la liberalització i la competència. Per aquest motiu, un dels objectius principals és donar al client un valor afegit a l’informe oficial d’inspecció del vehicle. La predicció de l’afluència de clients en funció del calendari d’una determinada estació de servei permet