Sistema d’ajuda al diagnòstic basat en visió per computador.

Repte:

Les disfuncions de la motilitat intestinal – contraccions – que generalment es manifesten amb canvis en el ritme i falta de coordinació dels moviments del tracte intestinal, afecten fins a un 30% de la població generant greus perjudicis a la seva qualitat de vida.

Solució:

El GCD de la UB, l’empresa Given Imaging i especialistes en gastroenterologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha desenvolupat un sistema de diagnòstic de les disfuncions de la motilitat intestinal basat en les imatges proporcionades per una càmera endoscòpica sense fils que descriu una sèrie de patrons visuals, tant estàtics com dinàmics, a partir dels quals es pot definir un diagnòstic objectiu.

Impacte:

Des del punt de vista mèdic, la recerca s’ha concentrat en el descobriment de nous factors simptomàtics de la malaltia a partir de l’anàlisi visual de les imatges. Pel que fa al punt de vista tecnològic, la innovació ha consistit en el desenvolupament d’un sistema de reconeixement automàtic que permet l’extracció immediata de patrons visuals diagnòstics a partir d’un gran volum d’imatges, i la creació d’un sistema automàtic de presa de decisions que assisteix al metge en el seu diagnòstic. Aquest desenvolupament obre definitivament les portes a la substitució d’una metodologia molesta per al pacient per una alternativa confortable i amb una capacitat superior de diagnosi.

Articles relacionats

Model predictiu de diagnòstic de patologies biomecàniques

cat. Projectes
18.04.2017

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.


Mesura de col·laboració en organitzacions

cat. Consultoria
03.10.2016

Aquest projecte ha desenvolupat una eina que permet conèixer les diferents relacions existents entre membres d’una organització i les seves àrees de treball. L’anàlisi a nivell de grup permet tenir en temps real una diagnosi i adoptar accions de millora i agilitzar processos.


Model predictiu de la qualitat tècnica de les imatges.

cat. Projectes
26.09.2016

El cercadors d’imatges reben diàriament una gran quantitat d’imatges, però es un conjunt molt petit d’elles que tenen un impacte dins les xarxes. És clar, que l’estètica/bellesa així com la tècnica és un dels punt claus perquè la imatge tingui un impacte dins les xarxes i no passar desapercebuda. És per això, que el repte d’aquest projecte és el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi i estimació de la qualitat tècnica i estètica de les imatges.