Mobile World Scholar Congress 2018

Els investigadors Albert Díaz-Guilera i Josep Perelló, del grup de recerca DataScience@UB i de l’Institut de Sistemes Complexos (UBICS) de la Universitat de Barcelona, han estat premiats amb el Silver Prize Winner per la participació a the Mobile World Scholar Challenge en el tòpic Network Efficency del Mobile World Congress 2018.

El Mobile World Scholar Challenge és un concurs, organtizat per la GSMA, dirigit a investigadors universitaris que volen mostrar les seves innovacions en productes i serveis que revolucionaran la indústria de la tecnologia.

Network Efficency based on Mobility

En un món hiperconnectat, ple de dispositius mòbils on els usuaris es mouen d’acord a diferents patrons i depenent de les seves característiques personals i del medi ambient, cal saber com interacciona aquesta interconnexió i la mobilitat dels usuaris.

Milers de persones abandonen un estadi esportiu per anar a buscar transport, o els usuaris del tren que arriben a les estacions principals de les grans ciutats i busquen una bicicleta de lloguer … són dos dels possibles casos en què els usuaris busquen el mateix tipus d’informació. Simultàniament, a través de servidors sense tenir en compte la possible interacció entre dispositius mòbils per tal de salvar l’ús de servidors centrals. Cal tenir en compte aquestes possibles interaccions entre els dispositius, per aquest motiu hem d’establir protocols de comunicació que siguin eficients, basats no només en el coneixement de la tecnologia associada (tant de comunicació com de processament d’informació), sinó també de les connexions que estableixen amb la mobilitat dels usuaris.

En el nostre grup hem investigat en els últims anys diferents models de comunicació que depenen de la mobilitat. Conèixer detalladament, fins i tot de manera estadística i sense entrar en detalls de privadesa, els patrons de mobilitat en diferents tipus d’espais ens ajudaran a dissenyar protocols de comunicació que puguin adaptar-se a aquests patrons i que la comunicació entre dispositius sigui més eficient.

 

Mobile World Scholar Challenge

Notícies relacionades

”Tecniospring Industry” Open Position at DataScience@UB

cat. General
19.06.2019

DataScience@UB participa a la jornada NISSAN Innovation

cat. General
26.11.2018

DataScience@UB participa a la jornada organitzada per NISSAN Innovation i Acció, amb desenvolupadors de tecnologia TECNIO