Anticipar el comportament dels comptes personals és un repte que té un lloc important en qualsevol plataforma de serveis bancaris intel·ligents, amb totes les dificultats inherents que comporta. Per aquesta raó, hem estat investigant en col·laboració amb BBVA D & A la millor manera d’abordar aquest problema. Aquesta setmana hem presentat alguns resultats en la sessió de treball sobre aprenentatge automàtic per a la predicció d’espai-temporal com a part de la conferència NIPS 2016. El títol de la nostra contribució és “Evaluant rangs d’incertesa associats a xarxes de regressió per la predicció de sèries temporals curtes en finances”.

 

https://www.bbvadata.com/there-is-no-such-thing-as-a-certain-prediction/

 

Notícies relacionades

Incorporem un investigador Tecniospring al grup!

cat. General
07.04.2021

Donem la benvinguda a Jordi Mur al nostre grup TECNIO!

S’incorpora al nostre grup amb un contracte Tecniospring Industry d’ACCIÓ per desenvolupar una eina Python per a la ciència de les dades causals.

Example de graf causal


”Tecniospring Industry” Open Position at DataScience@UB

cat. General
19.06.2019