Nosaltres

Data Science@Universitat de Barcelona és un centre Tecnio, segell que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, per identificar on es troba la tecnologia més innovadora els desenvolupadors que l’ofereixen i els facilitadors que participen en el procés de transferència de tecnologia i coneixement.

  • Donem accés a noves tecnologies.
  • Cobrim necessitats tecnològiques per ajudar a desenvolupar productes i/o serveis innovadors.
  • Et connectem amb nous socis o proveïdors tecnològics.
  • Et facilitem la participació en programes internacionals d’RD i Innovació.

Data Science Universitat de Barcelona està format per diversos grups de recerca de la Universitat de Barcelona amb l’objectiu de sumar sinèrgies per abordar projectes de transferència tecnològica en l’àmbit de la ciència de dades, aquests grups pertanyen a la Facultat de Matemàtiques i de Física i són:

Complexity Lab Barcelona.
El grup Complexity Lab Barcelona (ClabB) està especialitzat en l’estudi dels sistemes complexos fent servir les idees de la Física Estadística i de les Xarxes Complexes en àmbits tan aparentment allunyats com les ciències de la computació́, les dinàmiques socials o la biologia cel·lular.
Grup de Visió i Aprenentatge Computacional.
El grup de recerca consolidat de Visió i Aprenentatge Computacional de la Universitat de Barcelona centra la seva recerca en els fonaments dels algorismes d’aprenentatge automàtic (Machine learning) i la seva aplicació, principalment, al camp de la visió artificial.
Grup de Visió per Computador.
Aquest grup de recerca és un “grup consolidat” des de l’inici d’aquesta marca. El grup està format per 12 investigadors de la UB i de la UOC. El grup ha realitzat des dels seus inicis una important tasca de transferència tecnològica tant a nivell nacional com internacional. A part de l’activitat de transferència, el grup ha tingut també una important activitat de recerca que l’ha col·locat entre els grups més actius en aquest àmbit a nivell estatal.

Equip

Jordi Vitrià

Director

Sóc professor de la Universitat de Barcelona. Dono cursos d’introducció als algoritmes i mineria de dades per a estudiants universitaris de Ciències de la Computació. El meu objectiu d’investigació a llarg termini és entendre els processos fonamentals subjacents a la percepció visual del món real per derivar nous algoritmes de visió per ordinador que, un dia, poden permetre veure a les màquines.

Josep Perelló

Director associat

Professor titular del Departament de Física de la Matèria Condensada de la Universitat de Barcelona. Dirigeix el grup de recerca OpenSystemsUB, que se centra en la participació ciutadana i la pràctica artística com una forma alternativa de fer ciència. Treballa en sistemes complexos, particularment en contextos socials i econòmics.

Albert Díaz-Guilera

Investigador

Sent la meva formació de físic estadístic, les meves línies d’investigació s’han anat ampliant per cobrir els aspectes en àmbits més diversos: biologia, economia, ciències socials, ciències de la computació, la lingüística.

Conrad J. Pérez-Vicente

Investigador
 

Professor titular de la Universitat de Barcelona. La meva recerca està centrada en la física interdisciplinària des de fa més de 25 anys. Membre de UBICS. Estic interessat en diferents aspectes relacionats amb la dinàmica i les propietats dels sistemes complexos.

Simone Balocco

Investigador
 

Sóc Professor titular de la Universitat de Barcelona. Els meus interessos de recerca inclouen imatges mèdiques, amb el focus en aplicacions vasculars (L’ultrasò i ressonància magnètica), i tècniques de visió per ordinador.

Miquel Montero

Investigador

Sóc Professor titular de la Universitat de Barcelona. Les meves principals activitats de recerca es troben en la branca de l’anàlisi estocàstic, amb aplicacions a diferents camps, que van des de la física i les matemàtiques a l’economia i les finances.

Oriol Pujol

Investigador

Sóc Professor Titular de la Universitat de Barcelona on ensenyo metodologies àgils de desenvolupament de programari, processament d’imatges i fotografia computacional, i aprenentatge automàtic. El meu principal interès és l’aprenentatge automàtic i la seva aplicació als problemes reals. Quan penso en un “data scientist” m’imagino gent capaç de construir grans imans per trobar agulles dins dels pallers, i a més capaços de convertir la palla en farratge i pinso.

Petia Radeva

Investigador

Sóc Professora titular de la Universitat de Barcelona. Ensenyo cursos d’introducció a les estructures de dades i Visió per Ordinador per a estudiants i graduats en Ciències de la Computació. El meu objectiu d’investigació a llarg termini és promoure el disseny i desenvolupament de nous algoritmes de Visió per Computador, així com la seva aplicació a la nostra vida diària, especialment en l’àmbit de la salut.

Lluís Garrido

Investigador

Sóc Professor titular de la Universitat de Barcelona. Ensenyo computació concurrent, paral·lela i distribuïda als estudiants universitaris de Ciències de la Computació. La meva recerca està dirigida al Processament d’Imatges i múltiples vistes de Visió per Computador

Laura Igual

Investigador

Sóc Professora titular de la Universitat de Barcelona. Els meus interessos de recerca inclouen l’anàlisi d’imatges mèdiques, amb el focus en la neuroimatge, la visió artificial i l’aprenentatge automàtic.

Sergio Escalera

Investigador

Sóc Professor de la Universitat de Barcelona. La meva recerca es troba en l’anàlisi del comportament humà a partir de la profunditat i les càmeres normals.

Santi Seguí

Investigador

Sóc doctor en Visió per Computador i Machine Learning i Professor de la Universitat de Barcelona. “Les dades ens envolten, i una manera divertida de comprendre el seu poder consisteix a jugar i a visualitzar-les.

Eloi Puertas

Investigador

Sóc Professor titular de la Universitat de Barcelona. Dono classes de Sistemes Distribuïts a estudiants universitaris de Ciències de la Computació. La meva recerca està en les tècniques generals dels meta-learning per a l’aprenentatge automàtic.