Política de Qualitat

El grup de recerca DataScience@UB, centra la seva activitat en cobrir les demandes i reptes tecnològics que ens planteja el sector empresarial i l’administració. El nostre objectiu és aconseguir que les capacitats cientificotècniques i els resultats de la recerca arribin al mercat a través de contractes d’R+D+i, de consultoria i serveis.

 Per millorar de forma continua la qualitat dels nostres Serveis, la satisfacció del client, i assegurar un cert nivell de seguiment de la norma ISO 9001, la Direcció ha dissenyat un sistema de gestió que es revisarà periòdicament per tal d’assegurar que complim els objectius següents:

  • Fomentar i potenciar la transferència de tecnologia amb la finalitat de difondre-la i comercialitzar-la.
  • Contribuir a la competitivitat del teixit empresarial.
  • Proporcionar els recursos tècnics, materials i humans necessaris pel correcte desenvolupament dels serveis oferts.
  • Promoure l’excel·lència i l’eficàcia en tots els nostres projectes.
  • Esdevenir un eix clau en el desenvolupament tecnològic i social del nostre àmbit d’actuació.
  • Garantir la formació continua dels investigadors del grup.

 

La participació en els objectius de la Universitat de Barcelona i la implantació de processos de millora del funcionament del Grup, reben el suport del Centre de Transferència de tecnologia de la UB, la Fundació Bosch i Gimpera, a partir de les necessitats plantejades i per operar dins el compliment legal requerit.

  

La Direcció
Jordi Vitrià

15/09/2016