Què fem

Les dades s’han convertit en un element decisori en moltes facetes de la nostra vida personal i professional, des de les compres electròniques fins a l’hora de triar una ruta per anar d’un lloc a un altre. Generem continuament dades però aquestes dades, sense control ni interpretació, són només, en el millor dels casos, soroll.

La Ciència de Dades vol donar resposta als reptes originats per la generació massiva de dades tant des del punt de vista tecnològic com científic i social. Tots els actors econòmics i també socials estan sotmesos, o s’hauran de sotmetre en un futur proper, a processos de transformació que els convertiran en organitzacions basades en dades (data-driven organizations). La conversió de les empreses és un procés llarg, complex, que requereix de diferents coneixements i capacitats. La ciència de dades, des dels seus aspectes més matemàtics i algorítmics fins als més metodològics, és un element clau en aquesta transformació.

El valor de les dades

  • Les dades poden servir per conèixer millor la teva pròpia empresa.
  • Les dades permeten optimitzar la presa de decisions.
  • Les dades ajuden a imaginar-se noves estratègies de futur.
  • Les dades avaluen el risc en diversos escenaris.
  • Es creen panells de dades de diversos orígens i naturalesa a temps real que permeten trobar noves relacions i patrons.

Desenvolupament adaptat al client

  • Les eines d’analítica permeten conèixer millor el teu negoci i el teu sector.
  • Les eines d’analítica detecten malfuncionaments i mancances.
  • Les eines d’analítica ofereixen solucions a mida segons les teves necessitats com a negoci.
  • Les eines d’analítica dónen informació a temps real sobre l’estat de vendes, el consum dels teus clients o la logística de la teva empresa.
  • Les eines d’analítica i l’algorítmia associada automatitzen decisions i processos.