REPTE

L’IGCC necessita disposar d’un sistema expert que li permeti automatitzar els processos d’actualització dels mapes topogràfics per a la generació dels mapes de carreteres del territori català. L’ICGC ha proporcionat les ortoimatges amb un GSD de 25 o 50 cm de Catalunya de dos anys diferents. Aquestes dades han de servir per desenvolupar un prototip funcional que demostri la viabilitat de l’objectiu i també la seva capacitat per escalar al volum de dades que representa la totalitat de Catalunya.

SOLUCIÓ

Desenvolupament d’una eina informàtica, generada mitjançant xarxes neuronals profundes, de detecció automàtica de canvis del territori mitjançant la identificació en imatges de 5 classes: carreteres, rotondes, edificis, zona verda, altres zones. L’objectiu d’aquesta eina, anomenada sistema expert, és representar un complement eficaç que complementi els actuals processos d’actualització dels mapes topogràfic que ja es desenvolupen al ICGC.

REPTE

Disposar de mapes actualitzats que en intervals de temps més curts afavorint una millor interpretació del territori per la planificació territorial i urbanística.

Articles relacionats

Ciencia de dades causal - Video

cat.
17.11.2021

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que estem vivint actualment. A l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci, cal anar més enllà de les prediccions i emprar la ciència de dades causal, que permet identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients. Ho expliquem en aquest vídeo!


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.

 


Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat. Projectes
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.