REPTE

L’IGCC necessita disposar d’un sistema expert que li permeti automatitzar els processos d’actualització dels mapes topogràfics per a la generació dels mapes de carreteres del territori català. L’ICGC ha proporcionat les ortoimatges amb un GSD de 25 o 50 cm de Catalunya de dos anys diferents. Aquestes dades han de servir per desenvolupar un prototip funcional que demostri la viabilitat de l’objectiu i també la seva capacitat per escalar al volum de dades que representa la totalitat de Catalunya.

SOLUCIÓ

Desenvolupament d’una eina informàtica, generada mitjançant xarxes neuronals profundes, de detecció automàtica de canvis del territori mitjançant la identificació en imatges de 5 classes: carreteres, rotondes, edificis, zona verda, altres zones. L’objectiu d’aquesta eina, anomenada sistema expert, és representar un complement eficaç que complementi els actuals processos d’actualització dels mapes topogràfic que ja es desenvolupen al ICGC.

REPTE

Disposar de mapes actualitzats que en intervals de temps més curts afavorint una millor interpretació del territori per la planificació territorial i urbanística.

Articles relacionats

Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.

 


Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat. Projectes
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.


Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.