Ciència de dades causal - Exemple de cas d'ús de negoci

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que els ciutadans, les empreses i les administracions estan vivint en els darrers temps. Aquestes tecnologies permeten identificar patrons en el gran volum de dades que emmagatzemen, i generar prediccions per personalitzar els serveis i productes o per automatitzar processos — però darrerament han començat a mostrar algunes mancances a l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci. Aquí és on entren la inferència causal i la ciència de dades causal: permeten identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients i quantificar-ne l’efecte.

Mireu aquest vídeo per obtenir més informació i no dubteu a contactar amb nosaltres per saber-ne més!

Video sobre la rellevància de la ciència de dades causal en entorns de negoci.

Referència bibliogràfica

  1. Amb suport del projecte Tecniospring Industry TECSPR19-1-0005 (EU Horizon 2020 MSCA GA No. 801342).

Articles relacionats

Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund a la detecció de canvis semàntics en imatges aèries

cat. Projectes
14.01.2019

Hem guanyat un nou concurs amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per aplicar tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis en la xarxa d’infrastructures i construccions al territori amb l’objectiu d’automatitzar el procés d’elaboració del mapa topogràfic de Catalunya.


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.

 


Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat. Projectes
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.