Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis i generació de Mapes de Cobertes de Catalunya (MCSC).

REPTE

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.

SOLUCIÓ

Fins ara, els mapes de cobertes del sòl del territori s’han treballat manualment a partir d’imatges ortofotogràfiques. La comparativa de les cobertes entre els diferents períodes temporals en els que s’han pres imatges s’ha realitzat manualment. El grup DataScience@UB està desenvolupat un model per tal d’incloure processos de segmentació d’imatges basats en tècniques d’aprenentatge profund per a la construcció automàtica de mapes de cobertes del territori.

IMPACTE

Disposar de mapes actualitzats en intervals de temps més curts afavorint una millor interpretació del territori per la planificació territorial i urbanística.

Articles relacionats

Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund a la detecció de canvis semàntics en imatges aèries

cat. Projectes
14.01.2019

Hem guanyat un nou concurs amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per aplicar tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis en la xarxa d’infrastructures i construccions al territori amb l’objectiu d’automatitzar el procés d’elaboració del mapa topogràfic de Catalunya.


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.

 


Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat. Projectes
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.