Optimitzar l’oferta d’anuncis en l’àmbit de l’hostaleria

Repte:

L’elecció de quin anunci proposar al client és un punt crític del màrqueting en el sector del turisme online. Cal escollir aquell anunci que atregui més al consumidor, però també aquell que acabi en una potencial venta. L’analítica de dades de les cerques que realitza un usuari ha de permetre perfilar i estimar la probabilitat i rendibilitat d’un anunci específic.

Solució:

DataScience@UB i una empresa  de turisme online han col·laborat en el disseny d’una eina de predicció de la probabilitat de clic en anuncis de l’àmbit de l’oferta de turisme. Els algorismes desenvolupats basats en models de regressió són capaços de treballar amb milions d’atributs i permeten prendre les decisions sobre quin són els millors anuncis a mostrar en cada moment en temps real.

Image

Impacte :

La decisió sobre quins anuncis mostrar al client s’encara a incrementar l’efectivitat del màrqueting per tal que sigui rellevant pel consumidor i a la vegada profitós per l’empresa.

Articles relacionats

Ciencia de dades causal - Video

cat.
17.11.2021

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que estem vivint actualment. A l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci, cal anar més enllà de les prediccions i emprar la ciència de dades causal, que permet identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients. Ho expliquem en aquest vídeo!


Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund a la detecció de canvis semàntics en imatges aèries

cat. Projectes
14.01.2019

Hem guanyat un nou concurs amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per aplicar tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis en la xarxa d’infrastructures i construccions al territori amb l’objectiu d’automatitzar el procés d’elaboració del mapa topogràfic de Catalunya.


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.