Optimitzar els preus d’un servei ofert al gran públic.

Repte:

Els gestors de serveis al gran públic tenen l’opció de dissenyar una política de preus adaptada a la demanda, però aquest disseny es realitza en la majoria de casos a partir de l’experiència personal de cada gestor. L’analítica de dades permet proporcionar al gestor una eina de disseny que té en compte l’històric del seu servei i també d’altres dades relacionades que poden anar des de la predicció meteorològica al calendari de festius.

Image

Solució:

El Grup DataScience@UB i l’empresa TÜV Rheinland han col·laborat en el disseny d’una eina de predicció de preus òptims per la prestació de serveis en l’àmbit de les Inspeccions Tècniques de Vehicles en els mercat on aquest servei està liberalitzat. Els algorismes desenvolupats, basats en un sistema de regressió, permeten als gestors dels serveis locals optimitzar la seva política de preus en base als seus resultats històrics i també en base als resultats de les estacions de servei de tot el país.

Image

Impacte :

La presa de decisions sobre una política de preus ha d’estar orientada a optimitzar el nombre de clients que decideixen optar pel nostre servei, però aquesta optimització no és possible si no es tenen en compte els factors que són rellevants en la presa de decisió del client. L’anàlisi de dades massives històriques proporciona una via per considerar, de forma automàtica, aquests factors i no dependre tant de la intuïció dels gestors.

Articles relacionats

Ciencia de dades causal - Video

cat.
17.11.2021

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que estem vivint actualment. A l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci, cal anar més enllà de les prediccions i emprar la ciència de dades causal, que permet identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients. Ho expliquem en aquest vídeo!


Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund a la detecció de canvis semàntics en imatges aèries

cat. Projectes
14.01.2019

Hem guanyat un nou concurs amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per aplicar tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis en la xarxa d’infrastructures i construccions al territori amb l’objectiu d’automatitzar el procés d’elaboració del mapa topogràfic de Catalunya.


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.