Sistema expert d’interpretació automàtica de dades.

Repte

Invalcor és un centre especialitzat en la valoració funcional de l’aparell locomotor que mitjançat tecnologia avançada objectiva aspectes tals com la mesura de la mobilitat, força, potència, resistència, o fatiga d’una regió corporal danyada. L’empresa està interessada en dissenyar un sistema predictiu que a partir de les dades històriques de la seva activitat assisteixi la feina de diagnòstic als metges.

Solució

El grup DataScience@UB, ha desenvolupat un model predictiu mitjançant algorismes avançats de regressió amb l’objectiu d’obtenir el màxim d’encert en el diagnòstic de les proves realitzades. Aquest model permet a l’empresa disposar del coneixement generat durant molt de temps a partir de l’experiència acumulada per part dels professionals que han tractat centenars de casos. El model pot ser usat en diversos entorns i situacions: com a sistema de referència en el cas d’ampliació del negoci a través de franquícies, com a sistema de formació per a professionals novells, etc.

Impacte

El coneixement pràctic acumulat durant la pràctica d’una professió es un intangible d’alt valor que pot ser preservat en molts casos i especialment en aquells en que la pràctica professional té una component de digitalització alta. Les traces digitals de les avaluacions biomecàniques han estat suficients en aquest cas per fer un model d’ajuda a la presa de decisions que pot millorar la pràctica professional dels treballadors del centre i també obrir noves oportunitats de negoci.

Articles relacionats

Ciencia de dades causal - Video

cat.
17.11.2021

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que estem vivint actualment. A l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci, cal anar més enllà de les prediccions i emprar la ciència de dades causal, que permet identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients. Ho expliquem en aquest vídeo!


Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund a la detecció de canvis semàntics en imatges aèries

cat. Projectes
14.01.2019

Hem guanyat un nou concurs amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per aplicar tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis en la xarxa d’infrastructures i construccions al territori amb l’objectiu d’automatitzar el procés d’elaboració del mapa topogràfic de Catalunya.


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.