Sistema d’ajuda al diagnòstic basat en visió per computador.

Repte:

Les disfuncions de la motilitat intestinal – contraccions – que generalment es manifesten amb canvis en el ritme i falta de coordinació dels moviments del tracte intestinal, afecten fins a un 30% de la població generant greus perjudicis a la seva qualitat de vida.

Solució:

El GCD de la UB, l’empresa Given Imaging i especialistes en gastroenterologia de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron ha desenvolupat un sistema de diagnòstic de les disfuncions de la motilitat intestinal basat en les imatges proporcionades per una càmera endoscòpica sense fils que descriu una sèrie de patrons visuals, tant estàtics com dinàmics, a partir dels quals es pot definir un diagnòstic objectiu.

Impacte:

Des del punt de vista mèdic, la recerca s’ha concentrat en el descobriment de nous factors simptomàtics de la malaltia a partir de l’anàlisi visual de les imatges. Pel que fa al punt de vista tecnològic, la innovació ha consistit en el desenvolupament d’un sistema de reconeixement automàtic que permet l’extracció immediata de patrons visuals diagnòstics a partir d’un gran volum d’imatges, i la creació d’un sistema automàtic de presa de decisions que assisteix al metge en el seu diagnòstic. Aquest desenvolupament obre definitivament les portes a la substitució d’una metodologia molesta per al pacient per una alternativa confortable i amb una capacitat superior de diagnosi.

Articles relacionats

Ciencia de dades causal - Video

cat.
17.11.2021

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que estem vivint actualment. A l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci, cal anar més enllà de les prediccions i emprar la ciència de dades causal, que permet identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients. Ho expliquem en aquest vídeo!


Aplicació de tècniques d’aprenentatge profund a la detecció de canvis semàntics en imatges aèries

cat. Projectes
14.01.2019

Hem guanyat un nou concurs amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, per aplicar tècniques d’aprenentatge profund en la detecció de canvis en la xarxa d’infrastructures i construccions al territori amb l’objectiu d’automatitzar el procés d’elaboració del mapa topogràfic de Catalunya.


Desenvolupament d’una eina basada en IA per la detecció de patologies en imatges endoscòpiques.

cat. Projectes
14.01.2019

Desenvolupament conjunt amb l’Hospital Vall Hebron d’una solució escalable de diagnosi mèdica a partir d’eines     d’intel·ligència artificial per l’empresa CorporateHealth International ApS.