Solucions adaptades a diversos sectors

Es diu que les dades són el petroli del segle XXI però, per aprofitar-ne totes les seves possibilitats, cal analitzar les dades acuradament i ser capaç d’extraure coneixement. En entorns digitals, la ciència de dades permet detectar tendències, estats d’opinió o comunitats. En entorns mèdia, es pot anar un pas més enllà perfilant audències i usuaris per tal d’oferir-los continguts que responguin a les seves inquietuds. En entorns bancaris, les dades poden dir molt sobre els hàbits dels teus i oferir-los serveis més ajustats a les seves necessitats. En entorns de salut, les dades poden millorar l’atenció al pacient posant-lo al centre del sistema sanitari. En entorns relatius a la gestió d’organitzacions, un estudi acurat de les comunicacions internes permet diagnosticar dèficits i fortaleses d’una organització.

1. ENTORN DIGITAL (mòbils, internet i xarxes socials)
 • Monitorització i anàlisi de xarxes socials.
 • Posicionament i millora de visibilitat.
 • Fidelització clients/usuaris.
 • Reputació online.
 • Detecció de tendències.
 • Reconeixement de comunitats.
 • Segmentació d’usuaris.
 • Estudis de mobilitat i comportament humà en entorns control·lats.
 • Predicció de CTR.
 • Sistemes de recomanació basats en el comportament.

Cas èxit:
Model d’estimació de la probabilitat de clic en anuncis online

Cas èxit

El CTR és una proporció que representa amb quina freqüència les persones fan click sobre un determinat recurs digital, ja sigui l’entrada d’un blog, un anunci o una oferta d’habitació d’hotel. Una bona estimació del CTR és crítica per ajustar el preu que estem disposats a pagar per publicar l’anunci o per decidir a quin segment dels usuaris volem dirigir-lo. Per aquest motiu hem dissenyat per una empresa de turisme online un algorisme de predicció del CTR en temps real que pren la decisió a partir de l’anàlisi de milions de dades de molt alta dimensionalitat que representen el comportament dels seus clients.


2. ENTORN MEDIA (aplicació a la gestió de continguts)
 • Sistemes de recomanació col·laborativa i basats en contingut.
 • Indexació i generació de metadades.
 • Segmentació d’usuaris i de continguts

Cas èxit:
Model predictiu de la qualitat tècnica de les imatges.

Cas èxit

El cercadors d’imatges reben diàriament una gran quantitat d’imatges, però es un conjunt molt petit d’elles que tenen un impacte dins les xarxes. És clar, que l’estètica/bellesa així com la tècnica és un dels punt claus perquè la imatge tingui un impacte dins les xarxes i no passar desapercebuda. És per això, que el repte d’aquest projecte és el desenvolupament d’eines per a l’anàlisi i estimació de la qualitat tècnica i estètica de les imatges.


3. (ENTORN BANCARI, ASSEGURANCES I MERCATS FINANCERS)
 • Solucions per conèixer el client
 • Servei d’alertes descriptives i predictives davant esdeveniments financers.
 • Detecció de frau.
 • Càlcul de riscos.
 • Optimització de decisions i estratègies.
 • Anàlisi i segmentació del comportament financer de clients.
4. ENTORN SALUT
 • Tècniques per a la presa de decisions clíniques, assistencials i de gestió.
 • Monitorització dels pacients.
 • Alertes sanitàries intel·ligents.
 • Avaluació de riscos mèdics.
 • Seguiment de la recuperació dels pacients.
 • Segmentació de pacients crònics.
 • Anàlisi d’imatges i de dades mèdiques.

Cas èxit:
Sistema de diagnòstic de la motilitat intestinal

Cas èxit

Desenvolupat un sistema de diagnòstic de les disfuncions de la motilitat intestinal basat en les imatges proporcionades per una càmera endoscòpica inalàmbrica que descriu una sèrie de patrons visuals, tant estàtics com dinàmics, a partir dels quals es pot realitzar un diagnòstic objectiu.


5. ENTORN RR.HH. I GESTIÓ D’ORGANITZACIONS
 • Anàlisi d’organitzacions.
 • Eficiència dels processos organitzatius.
 • Relació entre treballadors.
 • Identificació de grups emergents.
 • Mesura de cohesió dels equips de treball.
 • Anàlis de xarxes organitzatives i socials.

Cas èxit:
Mesura de col·laboració en organitzacions

Cas èxit

Aquest projecte ha desenvolupat una eina que permet conèixer les diferents relacions existents entre membres d’una organització i les seves àrees de treball. L’anàlisi a nivell de grup permet tenir en temps real una diagnosi i adoptar accions de millora i agilitzar processos.


6. CIÈNCIA DE DADES CAUSAL
 • Retenció de clients per a una empresa multinacional de serveis B2C per subscripció

Cas èxit:
Ciencia de dades causal - Video

Cas èxit

La intel·ligència artificial, l’aprenentatge automàtic i les dades es troben al centre de la revolució digital que estem vivint actualment. A l’hora de donar suport a la presa de decisions de negoci, cal anar més enllà de les prediccions i emprar la ciència de dades causal, que permet identificar els factors que ajuden més directament a influir en la decisió dels clients. Ho expliquem en aquest vídeo!


Altres casos de solucions

Desenvolupament d’un sistema de classificació de pell i cuir mitjançant visió artificial

cat. Projectes
11.10.2018

DataScience@UB, dissenya i prototipa una màquina que inclou un sistema intel·ligent de visió artificial basat en segmentació semàntica mitjançant xarxes neuronals convolucionals per automatitzar la classificació de pells i cuir.


Deep learning per mapes d’interpretació del territori

cat. Projectes
27.11.2017

En el marc del desplegament del Pla Cartogràfic de Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, està treballant en l’elaboració de les especificacions tècniques del Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya. L’ICGC ens ha encarregat un estudi per estudiar la viabilitat de l’aplicació de tècniques d’aprenentatge profund en la generació de mapes.


Anàlisi del comportament clients (Customer Journey Modelling)

cat. Projectes
16.11.2017

Una empresa del sector online ha generat un gran volum de dades que aporta un històric per a poder extraure informació dels clients i vol desenvolupar un model predictiu a partir del comportament dels usuaris. Aquest comportament inclou la seva navegació per la plataforma, les seves interaccions amb altres canals, els missatges a la comunitat, etc. L’objectiu final es poder donar un millor servei al client mitjançant la recomanació de productes en funció del moment específic del customer journey.